Production

Instalacja Pirotex

Pirotex jest oryginalnym systemem bazującym na procesie pirolizy zamkniętej. Służy do recyklingu oraz utylizacji odpadów zawierających gumę, polimery, szlam olejowy lub oleje odpadowe. Recykling wyrobów gumowych oraz zużytych opon za pomocą instalacji do pirolizy zamkniętej pozwala na uzyskanie znacznie większych ilości ciekłego paliwa niż w wypadku przeprowadzenia pirolizy otwartej.

Read more

Piec bębnowy KVARK-500 do aktywowania gazowo-parowego

KVARK-500 Drum Furnace for Gas-vapour Activation

Piec bębnowy KVARK-500 do gazowo-parowej aktywacji surowców zawierających węgiel – nawęglowane produkty, takie jak, węgiel brunatny, węgiel kamienny, antracyt, torf, drewno, odpady roślinne ( łupiny orzechów włoskich, orzechów kokosowych i innych, pestki owoców, łupiny ryżu, itd.) również mogą być przetwarzane. W rezultacie powstaje węgiel aktywny o różnych właściwościach sorpcyjnych do zastosowania w wielu dziedzinach.
Charakterystyki techniczne i zdjęcia sprzętu znajdują się w odpowiednich działach strony firmy Technokomplex.

Read more

UGLAS-800 generator gazu

UGLAS-800 Gas Generator

UGLAS-800 generator gazu – to sprzęt stworzony do przetwarzania paliwa stałego w gaz, ciepło i energię elektryczną. UGLAS-800 przedstawia nową generację generatorów gazu (2013) w całym wachlarzu sprzętu do recyklingu i utylizacji oferowanym przez Technokomplex.
Charakterystyki techniczne i zdjęcia sprzętu znajdują się w odpowiednich działach strony firmy Technokomplex.

Read more

Miniinstalacja rafineryjna

Miniinstalacja rafineryjna (MRP – Mini Rafinery Plant) do przetwarzania ropy naftowej, kondensatu gazowego, mieszanin ropy i gazu oraz produktów pirolizy (ropy syntetycznej).

Read more

Linia Konstanta do przetwarzania węgla

Linia Konstanta do przetwarzania węgla zaprojektowana jest w celu produkcji rynkowych wyrobów ze stałych odpadów zawierających węgiel.

Read more

GRIZOX-50 catalytic thermal cracking unit

GRIZOX-50 catalytic thermal cracking unit for deparaffination and improvement in quality and ecological parameters of carbon-containing feedstock up to marketable products.

Read more

Новости

Jul 06 2018

We would like to answer the questions, concerning pyrolysis equipment “living” after continuous exploitation, and inform you, that in the section “Equipment Photos” the pictures of “Pirotex” pyrolysis plant from Nizhniy Novgorod, sold in 2011 and 2014, are available to see.

Details
Dec 29 2017

Dispatch of the gas-vapor activating furnace “KVARK-500” took place on 27 December, 2017 to the customers from Kyrgyzstan. This equipment is used due to the project for obtaining of activated carbon from shell of all types of nuts, fruit trees pits and other types of feedstock.

Details
Dec 29 2017

The experiment on apricot pits activation in gas-vapor activating furnace “KVARK-500” was performed at “Jelezno” plant.

Details
Nov 14 2017

Two new videos about exploitation of vapor-gas activation “KVARK-500” are available to be watched: 1) "Exploitation of gas-vapour furnace activation «KVARK-500». Obtaining of active carbon from anthracite and charcoal"; 2) "Activation of rice husk in the drum furnace "KVARK-500".

Details
Nov 14 2017

Part “video” of “Pirotex” pyrolysis plant was replenished with new video about the exploitation of 42-tons plant, which processes large-sized, middle-sized and small-sized waste tires. This equipment is complemented with two carbon processing lines “Konstanta”.

Details