Production

Инсталация Пиротекс

Пиротекс е ново оборудване, което работи въз основата на затворена пиролиза. Тя е предназначена за рециклиране и оползотворяване на гуми и полимер-съдържащи отпадъци, нефтени утайки и преработени масла. Рециклирането на гуменотехнически изделия и отпадъци от гуми при пиролиза в затворен завод произвежда по-голям обем течни горива, в сравнение с използването на пиролиза в открит завод.

Read more

KVARK-500 барабанна пещ за активиране на газови пари

KVARK-500 Drum Furnace for Gas-vapour Activation

KVARK-500 барабанна пещ за активиране на газови пари за суровини, съдържащи въглерод - карбонизирани продукти като кафяви въглища, каменни въглища, антрацит, торф, дървесина, растителни отпадъци (орехи, кокос и други черупчести, костилки от плодове, оризови люспи и др.) също могат да се обработват. В резултат се получават активни въглени с различни сорбционни свойства за различните области на приложение.
Технически характеристики и снимки на новото оборудване можете да намерите в съответните раздели на интернет страницата на компанията Технокомплекс.

Read more

UGLAS-800 Генератор за газ

UGLAS-800 Gas Generator

UGLAS-800 Генератор за газ — оборудване, използвано за преобразуване на твърдо гориво в газ, топлинна и електрическа енергия. UGLAS-800 е генератор за газ от ново поколение (2013) от гамата оборудване за рециклиране и ополозторяване, предлагани от Технокомплекс.
Технически характеристики и снимки на ново оборудване могат да бъдат намерени в съответните секции на интернет страницата на компанията Технокомплекс.

Read more

Мини рафинерия на завод

Мини рафинерия на завод (MRP) за производство на  нефт, газ, кондензат, нефт и газова смес и продукт на пиролизата (синтетично масло).

Read more

Линията Константа за преработка на въглерод

Линията Константа за преработка на въглерод е конструирана за производство на промишлени продукти от твърд остатък, съдържащи въглерод.

Read more

GRIZOX-50 catalytic thermal cracking unit

GRIZOX-50 catalytic thermal cracking unit for deparaffination and improvement in quality and ecological parameters of carbon-containing feedstock up to marketable products.

Read more

Новости

Jul 06 2018

We would like to answer the questions, concerning pyrolysis equipment “living” after continuous exploitation, and inform you, that in the section “Equipment Photos” the pictures of “Pirotex” pyrolysis plant from Nizhniy Novgorod, sold in 2011 and 2014, are available to see.

Details
Dec 29 2017

Dispatch of the gas-vapor activating furnace “KVARK-500” took place on 27 December, 2017 to the customers from Kyrgyzstan. This equipment is used due to the project for obtaining of activated carbon from shell of all types of nuts, fruit trees pits and other types of feedstock.

Details
Dec 29 2017

The experiment on apricot pits activation in gas-vapor activating furnace “KVARK-500” was performed at “Jelezno” plant.

Details
Nov 14 2017

Two new videos about exploitation of vapor-gas activation “KVARK-500” are available to be watched: 1) "Exploitation of gas-vapour furnace activation «KVARK-500». Obtaining of active carbon from anthracite and charcoal"; 2) "Activation of rice husk in the drum furnace "KVARK-500".

Details
Nov 14 2017

Part “video” of “Pirotex” pyrolysis plant was replenished with new video about the exploitation of 42-tons plant, which processes large-sized, middle-sized and small-sized waste tires. This equipment is complemented with two carbon processing lines “Konstanta”.

Details