Production

Chłodzenie i rozładunek osadu węglowego

W zwykłych warunkach, jeżeli dodatkowe chłodzenie nie jest stosowane, tygiel z produktami recyklingu (po procesie pirolizy) chłodzi się przed rozładunkiem przez 16-22 godziny. System chłodzący pozwala zredukować czas rozładunku tygla do 4-5 godzin. Pozwala to zaoszczędzić przestrzeń w miejscu eksploatacji; poza tym, jest to rozwiązanie ekologiczne, które dodatkowo zmniejsza koszty całej instalacji (ilość wykorzystywanych tygli zostaje zredukowana o połowę). Cena systemu chłodzącego jest wliczona w cenę instalacji Pirotex.
Hydrauliczne oprzyrządowanie do opróżniania tygli można nabyć oddzielnie.
Proces chłodzenia przebiega następująco:

 
Auxiliary Equipment for the Unit Pirotex. Equipment for Crucible Unloading.  

Po przeprowadzeniu pełnego procesu pirolizy materiałów gumowych (co, w zależności od zastosowanej technologii, zajmuje 4,5-5,5 godziny), tygiel z wyposażonej w okładzinę komory pieca zostaje przeniesiony przez obrotowy żuraw lub suwnicę na odpowiednią platformę, gdzie za pomocą elastycznych węży zostaje następnie podłączony do płuczki mokrej. Strumień wody pod ciśnieniem i powietrza z wentylatora zostaje następnie skierowany w to miejsce. W ten sposób, poprzez ścianki tygla, osad węglowy przekazuje ciepło zimnemu, wodno-powietrznemu strumieniowi. Proces ten trwa ok 4 godzin. Po nim tygiel może zostać otwarty i rozładowany, bez ryzyka zapłonu osadu węglowego w kontakcie z tlenem. Średnia temperatura osadu wynosi wtedy 60-85°C.