Production

Piec bębnowy KVARK-500 do aktywacji gazowo-parowej surowca zawierającego węgiel

Posiadacze sprzętu do pyrolizy często spotykają się z problemem zastosowania pozostałości zawierających węgiel wytworzonych podczas reakcji pirolizy. Piec bębnowy KVARK-500 do gazowo-parowej aktywacji pozostałości węglowych wyprodukowany przez firmę Zhelezno jest jednym z możliwych rozwiązań dla tego problemu. Sadza, przetwarzana w węgiel aktywny, staje się coraz bardziej wartościowa pod względem komercyjnym. Aktywacja zwiększa popyt na ten produkt i zakres rynkowy.

Jednakże, nie tylko produkty pirolizy mogą być użyte jako surowce w piecu bębnowym, ale również inne produkty zawierające węgiel, np. węgiel brunatny, węgiel kamienny, antracyt, torf, drewno, odpady roślinne (łupiny orzechów włoskich, kokosowych i innych, pestki owoców, łupiny ryżu, itd.). W rezultacie można uzyskać aktywny węgiel o różnych właściwościach sorpcyjnych do zastosowania na wielu polach.

Zestaw sprzętowy zawiera zautomatyzowaną linię do surowca, piec bębnowy do aktywacji, generator pary, zautomatyzowaną linię do rozładunku uzyskanych produktów i zautomatyzowaną linię do pakowania. Należy zauważyć, że sprzęt dodatkowy do obsługi surowca (oddzielanie metali i wstępne rozdrabnianie materiału) może być potrzebny w przypadku używania pieca bębnowego razem z maszyną do pirolizy Pirotex.

Piec bębnowy KVARK-500 może być używany nie tylko do aktywacji gazowo-parowej pozostałości zawierających węgiel. Można go również wykorzystać jako sprzęt do karbonizowania i pirolizy produktów zawierających węgiel. W tym przypadku należy specjalnie dostosować ten sprzęt.

więcej zdjęc pieca bębnowego

Dane techniczne i ekonomiczne dotyczące pieca bębnowego KVARK-500 do aktywacji

Surowiec i ładowność
Zużycie surowca ton/dzień 0,5 - 4,8
Ładowność ton/dzień 0,25 - 2,7
Rozdrobnienie surowca mm zależy od surowca
Założenia operacyjne i personel
Liczba osób na zmianę osoby 2
Liczba zmian zmiany/godziny  3х8, 2х12
Wymagane kwalifikacje personelu   technikum
Zakładany czas pracy na dzień h 24/7  lub na zmianę
Zakładany czas pracy na rok dni  340
Ogólne wymiary i infrastruktura
Wymiary ogólne mm  7 800 х 2 500 х 3 800
Wymiary powierzchni/budynku wymagane do pracy generatora gazu  mm  12 000 х 6 000 х 5 000
Przechowywanie produktów (suchych, wentylowanych)  m2 od 50
Przechowywanie surowca  m2  od 100
Media
Wymagane dostawy wody (woda nie do odzyskania/ponownego użycia)  m3 4 - 45
Wymagana ilość energii w szczytowym obciążeniu kW*h  4,5
Zużycie energii elektrycznej kW/miesiąc 3 060
 
Piec bębnowy KVARK-500 do gazowo-parowej aktywacji pozostałości zawierających węgiel może być używany jako:
  • Sprzęt dodatkowy do maszyny pirolitycznej Pirotex do produkcji węgla aktywnego z pozostałości zawierających węgiel;
  • Sprzęt niezależny pracujący jako obrotowy piec do pirolizy;
  • Sprzęt niezależny do karbonizowania produktów zawierających węgiel.

Wideo o pracy pieca bębnowego KVARK-500 służącego do aktywacji