Production

Linia Konstanta do przetwarzania stałych odpadków zawierających węgiel we frakcje o przydatności rynkowej

Linia Konstanta do przetwarzania węgla jest zaprojektowana tak, aby projektować ze stałych resztek zawierających węgiel produkty o wartości rynkowej. Sprzęt jest używany do pozyskiwania/usuwania odrutowania z odpadów zawierających węgiel, które są produktem pirolizy gumowych odpadów; umożliwia to jego rozdrabnianie, mielenie, aktywację mechaniczną i selekcję zgodną z wymogami dotyczącymi frakcji produktu końcowego.

Linia do przetwarzania węgla jest zalecana do pracy z wysoce rozdrobnionymi proszkami do produkcji cząstek o 200mkm lub mniejszych..

Z założenia sprzęt ten jest sprzętem dodatkowymdo maszyny pirolitycznej Pirotex, ale może być używany również jako samodzielny, w przypadku, gdy dostępny jest inny sprzęd do pirolizy pochodzący od innego producenta lub istnieje inne źródło pozyskiwania stałych odpadów węglowych.

The Konstanta line

Linia Konstanta może być używana:

 • jako niezależny sprzęt do przetwarzania spirolizowanego węgla;
 • jako sprzęt dodatkowy do maszyny Pirotex do przetwarzania stałych odpadów zawierających węgiel wytworzonych na drodze utylizacji wyrobów gumowych;
 • Jako część systemu pirolitycznego do utylizacji wyrobów gumowych, który składa się z maszyny pirolitycznej Pirotex, linii Konstanta i mini rafinerii oleju.

Widocznym jest, że trzeci przypadek jest najbardziej rentownym w przetwarzaniu węgla.

 

Zdolność produkcyjna linii Konstanta do przetwarzania stałych odpadów zawierających węgiel wynosi:

 • 0 - 20 mKm- 82 kg/godzinę.
 • 0 - 100 мКм - 190 kg/godzinę.
 • 0 - 200 мКм - 1250 kg/godzinę.

Linia Konstanta składa się z następujących elementów:

 • wibrujące sito;
 • bębnowy separator magnetyczny;
 • system do wstępnego rozdrabniania, frakcje 5-200mkm;
 • odpylacz workowy;
 • automatyczna pakowarka;
 • taśmociąg;
 • dodatkowy sprzęt specjalistyczny.

December 2014. The Konstanta line for processing of carbon

Wideo informacyjne o linii Konstanta do przetwarzania węgla

Możliwe sposoby sprzedaży produktów pirolizy - węgiel (sadza)