Production

Pirotex jednotka

Pirotex je koncepčně nové zařízení postavené na základě uzavřené pyrolýzy. Je určen pro recyklaci a využití odpadů obsahujících gumu nebo polymery, ropných kalů a odpadních olejů. Recyklace technické pryže a odpadních pneumatik v uzavřeném pyrolýzní zařízení vytváří větší objem kapalného paliva, ve srovnání s otevřeným pyrolýzním zařízením.

Read more

KVARK-500 Bubnová Pec pro Plyno-parovou Aktivaci

KVARK-500 Drum Furnace for Gas-vapour Activation

KVARK-500 Bubnová Pec pro Plyno-parovou Aktivaci Surovin Obsahujících Uhlík – karbonizované produkty jako hnědé uhlí, černé uhlí, antracit, rašelinu, dřevo, vegetační odpady (vlašské ořechy, kokosy a jiné skořápky, jámy ovocných stromů, rýžové slupky, atd.) mohou být také zpracovávány. Výsledkem je k dispozici aktivní uhlí různých sorpčních vlastností pro různá aplikační pole.
Technické parametry a fotografie nového vybavení lze nalézt v odpovídajících částech na stránkách společnosti Technokomplex.

Read more

UGLAS-800 Plynový Generátor

UGLAS-800 Gas Generator

UGLAS-800 Plynový Generátor – je zařízení převádějící tuhá paliva na plyn, teplo a elektrickou energii. UGLAS-800 představuje plynové generátory nové generace (2013) v rozsahu zařízení pro recyklaci a využití nabízené Technokomplexem.
Technické parametry a fotografie nového vybavení lze nalézt v příslušné části na stránkách společnosti Technokomplex.

Read more

Minirafinerie

Minirafinerie (MRP) pro zpracování ropných a plynných kondenzátů, ropných a plynových směsí a pyrolýzních produktů (syntetická ropa)

Read more

Linka Konstanta pro zpracování uhlíku

Linka Konstanta pro zpracování uhlíku je určena pro výrobu obchodovaných produktů z pevných zbytků obsahujících uhlík.

Read more

GRIZOX-50 catalytic thermal cracking unit

GRIZOX-50 catalytic thermal cracking unit for deparaffination and improvement in quality and ecological parameters of carbon-containing feedstock up to marketable products.

Read more

Новости

Jul 06 2018

We would like to answer the questions, concerning pyrolysis equipment “living” after continuous exploitation, and inform you, that in the section “Equipment Photos” the pictures of “Pirotex” pyrolysis plant from Nizhniy Novgorod, sold in 2011 and 2014, are available to see.

Details
Dec 29 2017

Dispatch of the gas-vapor activating furnace “KVARK-500” took place on 27 December, 2017 to the customers from Kyrgyzstan. This equipment is used due to the project for obtaining of activated carbon from shell of all types of nuts, fruit trees pits and other types of feedstock.

Details
Dec 29 2017

The experiment on apricot pits activation in gas-vapor activating furnace “KVARK-500” was performed at “Jelezno” plant.

Details
Nov 14 2017

Two new videos about exploitation of vapor-gas activation “KVARK-500” are available to be watched: 1) "Exploitation of gas-vapour furnace activation «KVARK-500». Obtaining of active carbon from anthracite and charcoal"; 2) "Activation of rice husk in the drum furnace "KVARK-500".

Details
Oct 15 2017

As being small enterprise support, manufacturing plant “Jelezno” announces the release of gas-generators “UGLAS-800” lot at special price of 46 283 Euro. This lot consists of five gas-generators in the simplest complement, which have standard capacity from 3,5 (forcing underrating) up to 7,5 tons of feedstock per day.

Details