Production

Miniinstalacja rafineryjna (MRP – Mini Rafinery Plant) do przetwarzania ropy naftowej, kondensatu gazowego, mieszanin ropy i gazu oraz produktów pirolizy (ropy syntetycznej)

Podstawowe wyróżniki działania instalacji MRP:

  • wysoka jakość przetwarzanych produktów
  • bezpieczeństwo eksploatacji zgodne ze standardami bezpieczeństwa przemysłowego
  • niezawodne funkcjonowanie w trybie eksploatacyjnym
  • łatwość obsługi

Dostępne są modele o wydajności 5, 10, 15 lub 20 m3/dzień. Cena sprzętu nie obejmuje następujących elementów:

  • zbiornik oleju paliwowego i smarowego
  • połączenie rurowe powyższego zbiornika z instalacją
  • dodatkowe wyposażenie powyższego zbiornika
  • przewód elektryczny (380W)
  • zbiornik chłodniczy
  • wyposażenie p-poż

Dostarczenie towaru – EXW (towar załadowany w jedną 13-metrową naczepę).
Czas produkcji sprzętu to 95 dni kalendarzowych.