Production

UGLAS-800 generator gazu

Generator gazu to sprzęt stosowany do przekształcania stałych paliw w gaz, ciepło i energię elektryczną. UGLAS-800 jest przedstawicielem nowej generacji (2013) generatorów gazowych z zakresu sprzętu do recyklingu i utylizacji proponowanych przez Technokomplex.

UGLAS-800 generator gazu może przetwarzać następujące rodzaje surowca: węgiel brunatny, węgiel kamienny, antracyt, torf, spirolizowane brykiety węglowe, pył węglowy (miał węglowy), brykiety szlamowe i odpadki rolnicze. Gazyfikacja wyżej wymienionych materiałów skutkuje produkcją gazu i ciepła, jak również energii elektrycznej, jeśli dostępny jest generator elektryczny.

Pełen zestaw UGLAS-800 generator gazu składa się z generatora gazu, zautomatyzowanej linii surowców, dopływu uzdatniającego gaz, jak również z urządzeń kontrolujących temperaturę, przewodów podających gaz w zadanej objętości i urządzenia do zautomatyzowanego rozładunku popiołów. Schemat generatora gazu zgodny, co do powierzchni lub budynku, gdzie Klient będzie użytkował ten sprzęt, dostarczany jest po podpisaniu umowy dt dostarczenia sprzętu.

Dane techniczne i ekonomiczne dotyczące UGLAS-800 generator gazu

Surowiec i ładowność
Zużycie paliwa stałego ton/dzień  3,5 - 7,5
Frakcja paliwa stałego mm  20 - 60
Zdolność do produkcji energii elektrycznej kW*h  400-800
Zdolność do produkcji ciepła kW*h  250-480
Założenia operacyjne i personel
Ilość osób na zmianę osoby 1
Liczba zmian zmiany/godziny  3х8, 2х12
Zakładany czas pracy na dzień h 24/7  lub na zmianę
Zakładany czas pracy na rok dni  330
Ogólne wymiary i infrastruktura
Wymiary ogólne mm  5 700 х 2 400 х 2 300
Wymiary powierzchni/budynku wymagane do pracy generatora gazu mm  5 000 х 8 000
Przechowywanie surowca m2  od 100
Media
Wymagane dostawy wody (woda świeża lub przemysłowa) mm3 od
Wymagana ilość energii w szczytowym obciążeniu kW*h  6,7
Zużycie energii elektrycznej kW/miesiąc  4 422
 
UGLAS-800 generator gazu może być używany jako:
  • Niezależny sprzęt do produkcji gazu i ciepła z paliwa stałego i odpadków rolniczych;
  • Sprzęt dodatkowy do maszyny do pirolizy Pirotex do produkcji gazu i ciepła z brykietów zawierających węgiel;
  • Część linii pracującej razem z generatorem dieslowym ub gazowo-tłokowym do produkcji elektryczności.

Wideo o pracy UGLAS-800 generatora gazu: