Production

Specyfikacje techniczne i wydajność różnych zestawów jednostki do pyrolizy PIROTEX

Następujące zestawy jednostki do pyrolizy PIROTEX są obecnie dostępne w sprzedaży:

  • do 2,0 ton z jednego kawałka gumy dziennie;
  • do 2,5 ton mielonego gumowego w ciągu dnia;
  • do 5,0 ton z jednego kawałka gumy dziennie;
  • do 7,0 ton mielonego gumowego w ciągu dnia;
  • do 10,0 t jeden kawałek gumy na dobę;
  • do 14,0 ton mielonego gumowego w ciągu dnia;
  • do 20,0 ton z jednego kawałka gumy dziennie;
  • do 28,0 tys. ton mielonego gumowego w dzień.

Poniżej przedstawiamy przykład wykonania zestawów przeznaczonych do użytku jeden kawałek gumy:

Specyfikacja i gospodarka cyfry Unit Pirotex
aż do 2.0 ton/dzień
Pirotex
aż do 5.0 ton/dzień
Pirotex
aż do 10 ton/dzień
Pirotex
aż do 20 ton/dzień
Szacowany czas pracy na rok operating dzień 300 300 300 300
Dzienna ładowność surowca (zużyte opony) ton/dzień aż do 2.5 aż do 5.0 aż do 10.0 aż do 20.0
Dzienna wydajność produkcji:
Olej opałowy: ton aż do 0.88 aż do 1. 75 aż do 3.5 aż do 7.0
Sadza: ton aż do 1.13 aż do 2.25 aż do 4.5 aż do 9.0
Druty metalowe: ton aż do 0.25 aż do 0.50 aż do 1.0 aż do 2.0
Gaz: ton aż do 0.25 aż do 0.50 aż do 1.0 aż do 2.0
Pracownicy ludzi/zmiana 2 2 3 6
Całkowite wymiary:
Długość: m 6.0 12.0 24.0 48.0
Szerokość: m 4.0 8.0 8.0 8.0
Wysokość: m 5.0 5.0 5.0 5.0
Powierzchnia instalacji: m2 aż do 300 300-400 od 500 od 800
Wymagana infrastruktura:
Wymagana pojemność dla maksymalnego załadunku: kWt/godzinę 15.0 25.0 50.0 100.0
Elektryczność kWt/miesiąc 9 000 15 000 30 000 60 000
Taśmociąg m 12.0 18.0 24.0 36.0
lub          
Inny ładująco-przenoszący sprzęt o ładowności ton 2 2 3.2 3.2
Warsztat m 18*20 18*40 18*50 18*100
Próg rentowności:
Wariant nr 1, jednostka + linia Konstanta do produkcji sadzy przemysłowej i Pirosorb do produkcji sorbentu olejowego.
Jednostka pracuje 25 dni w miesiącu.
miesiąc 66.4 15.8 8.9 6.4

Wariant nr 2, jednostka + linia do aktywacji odpadów zawierających węgiel dla węgla aktywowanego RAU (analogicznie BAU).
Jednostka pracuje 25 dni w miesiącu.

miesiąc 35.8 11.5 6.4 4.5
Miesięczny przychód
Wariant nr 1, jednostka + linia Konstanta do produkcji sadzy przemysłowej i Pirosorb do produkcji sorbentu olejowego. 
Jednostka pracuje 25 dni w miesiącu.
Rub 395 260 2 013 034 4 534 359 9 416 558
Wariant nr 2, jednostka + linia do aktywacji odpadów zawierających węgiel dla węgla aktywowanego RAU (analogicznie BAU).
Jednostka pracuje 25 dni w miesiącu.
Rub 872 260 3 205 534 7 070 599 14 489 058