Production

Infrastruktura wymagana do eksploatacji MRP

działka z wybetonowanym stanowiskiem o powierzchni 25m² (dopuszczalne jest również stanowisko zainstalowane w hangarze lub innym dobrze wentylowanym pomieszczeniu)
źródło prądu 380 W
Dzienne zużycie oleju paliwowego i smarowego:
Olej nieoczyszczony – 5-50  m3
Olej napędowy – 3-40  m3
Benzyna – 3-40  m3
Olej paliwowy – 2-40 m3

Pozostałe wymagania:

  • pompa do oleju paliwowego i smarowego
  • źródło wody przemysłowej
  • zbiornik chłodzący wody 7-15m3 (lub chłodnia kominowa dla mocy chłodniczej 92,8 kW/h)
  • pomieszczenie sterujące
  • oprzyrządowanie rurowe
  • uziemienie

Instalacja może zostać zbudowana na otwartej przestrzeni, w hangarze lub w innym dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Do chłodzenia może zostać użyta woda z cieku wodnego, jeziora, rzeki lub innego źródło. Woda nie wchodzi w kontakt z olejami paliwowymi i smarowymi, a jej temperatura na wyjściu wynosi 30-50°C.
Do produkcji benzyny wysokooktanowej konieczny jest blok mieszający. Problem może zostać rozwiązany poprzez zwykłe podanie dodatków przez pompę. Nie istnieje inna metoda zwiekszenia liczby oktanowej paliwa w tego rodzaju sprzęcie.

Sprzęt jest łatwy do instalacji, w razie potrzeby personel może zostać dodatkowo przeszkolony w miejscu załadunku sprzętu.

W ciepłych warunkach palniki nie produkują spalin. Wyposażenie emituje małe ilości hałasu. Modułowa konstrukcja jest łatwa w eksploatacji.

Cena sprzętu znajduje się w tabeli siódmej Cennika.