Production

UGLAS-800 Plynový Generátor

Plynový Generátor je zařízení použitelné pro převedení tuhých paliv na plyn, teplo a elektrickou energii. UGLAS-800 představuje generátory nové generace (2013) v sortimentu zařízení pro recyklaci a využití nabízených Technokomplexem.

UGLAS-800 Plynový Generátor je schopen zpracovat následující typy surovin: hnědé uhlí, černé uhlí, antracit, rašelinu, pyrolyzované uhlelné brikety, uhelný prach (kulm), kalené brikety a zemědělské odpady. Zplyňování výše uvedených materiálů vede k produkci silného plynu a tepla, jakož i výrobě elektrické energie v případě, že je elektrický generátor k dispozici.

Kompletní sada UGLAS-800 Plynového Generátoru zahrnuje generátor plynu, automatickou linku na suroviny, linku na ošetření plynu, stejně jako zařízení pro regulaci teploty, linku, která doplňuje plyn v objemových poměrech a zařízení pro automatickou vykládku popele. Rozvržení Plynového Generátoru je poskytováno podle místa nebo budovy, kde bude zákazník provozovat zařízení po uzavření smlouvy o dodávce.

Technické a ekonomické údaje UGLAS-800 Plynového Generátoru

Suroviny a Kapacita
Spotřeba tuhých paliv tun/den  3,5 - 7,5
Frakce tuhých paliv mm  20 - 60
Kapacita pro výrobu elektrické energie kW*h  400-800
Kapacita pro výrobu tepla kW*h  250-480
Provozní režim a Personál
Počet mužů za směnu mužů 1
Počet směn ks/h  3х8, 2х12
Předpokládaná doba provozu za den h 24/7 nebo na směny
Předpokládaná doba provozu za rok den  330
Celkové rozměry a infrastruktura
Celkové rozměry mm  5 700 х 2 400 х 2 300
Velikost místa/budovy potřebné pro provoz plynového generátoru mm  5 000 х 8 000
Skladování surovin m2  od 100
Komunikační linky
Požadované dodávky vody (tekoucí nebo průmyslová voda) mm3 from 12
Požadovaná kapacita při zatížení ve špičce kW*h  6,7
Spotřeba elektrické energie kW/měsíc  4 422
 
UGLAS-800 Plynový Generátor lze použít jako:
  • nezávislé zařízení pro výrobu plynu a tepla z tuhých paliv a briket zemědělských odpadů;
  • pomocné zařízení k pyrolýzní úpravně Pirotex na výrobu plynu a tepla z briket uhlíkových reziduí;
  • část linky společně s naftovým nebo plyno-pístovým generátorem na výrobu elektřiny.

Video o provozu UGLAS-800 Plynového Generátoru: