Production

Specifikacija in delovanje različnih setov piroliznega obrata PIROTEX

Seti piroliznega obrata PIROTEX, ki so na voljo danes, so sledeči:

  • do 2.0 ton enega kosa gume na dan;
  • do 2,5 ton razrezane gume na dan;
  • do 5.0 ton enega kosa gume na dan;
  • do 7.0 ton razrezane gume na dan;
  • do 10.0 ton enega kosa gume na dan;
  • do 14.0 ton razrezane gume na dan;
  • do za 20,0 ton enega kosa gume na dan;
  • do 28.0 ton razrezane gume na dan.

Spodaj je prikazan primer zmogljivosti nizov, ki so izdelani za uporabo enega kosa gume:

Specifikacija in ekonomske vrednoti Enota Pirotex
do 2.0 ton/day
Pirotex
do 5.0 ton/day
Pirotex
do 10 ton/day
Pirotex
do 20 ton/day
Predviden čas etnega delovanja: poslovni dan 300 300 300 300
Dnevna storilnost surovin (odvečne pnevmatike): tone/dan до 2.5 do 5.0 do 10.0 do 20.0
Dnevna storilnost proizvodov:
Bencinsko nafta: ton do 0.88 do 1. 75 do 3.5 do 7.0
Saje: ton do 1.13 do 2.25 do 4.5 do 9.0
Kovinska vrv: ton do 0.25 do 0.50 do 1.0 do 2.0
Plin: ton do 0.25 do 0.50 do 1.0 do 2.0
Osebje: človek/shift 2 2 3 6
Celotne dimenzije:
Širina: m 6.0 12.0 24.0 48.0
Širina: m 4.0 8.0 8.0 8.0
Višina: m 5.0 5.0 5.0 5.0
Lokacija namestitve: m2 do 300 300-400 iz 500 iz 800
Potrebna infrastruktura:
Potrebna storilnost za maksimalno obremenitev kWt/uro 15.0 25.0 50.0 100.0
Elektrika kWt/mesec 9 000 15 000 30 000 60 000
Enotirni m 12.0 18.0 24.0 36.0
ali          
Druga oprema za dvigovanje obremenitev s storilnostj ton 2 2 3.2 3.2
Delavnica m 18*20 18*40 18*50 18*100
Prag rentabilnosti:
Varianta 1, obrat + linija za Konstanto industrijskih saj ter produkcijo Pirosorb oljnega sorbent-a.
Ko obrat operatuje 25 dni na mesec.
mesec 66.4 15.8 8.9 6.4

Varianta 2, obrat + lokacija za aktivacijo ogljikovega ostanka za aktiviran premog stopnjo proizvodnje RAU (analogno od BAU).
Ko obrat operatuje 25 dni na mesec.

mesec 35.8 11.5 6.4 4.5
Mesečni zaslužek:
Varianta 1, obrat + linija za Konstanto industrijskih saj ter produkcijo Pirosorb oljnega sorbent-a.
Ko obrat operatuje 25 dni na mesec.
Rub 395 260 2 013 034 4 534 359 9 416 558
Variant №2, the plant + site for carbon residue activation for activated coal of RAU (analogue of BAU) grade production.
Ko obrat operatuje 25 dni na mesec.
Rub 872 260 3 205 534 7 070 599 14 489 058