Production

Chladenie a vykladanie uhlíkového rezídua

Za normálnych podmienok, ak sa neaplikuje rýchle chladenie, nádoby s recyklovanou pyrolytickou surovinou (po pyrolytickej reakcii) vychladnú pred vyprázdnením za 16-22 hodín. Chladiaca linka umožňuje zníženie času na vyloženie na 4-5 hodín. V prvom rade to pomáha šetriť pracovný priestor na mieste; v druhom rade sa sleduje ekologický prístup, čo robí výsledné strojné náklady celého závodu lacnejšie, pretože množstvo používaných pyrolitických nádob je polovičné.

Cena chladiacej linky je zahrnutá v cene PYROTEX závodu.
Hydraulické vyklápacie zariadenie pre vyprázdňovanie nádob na vibračné sito je možné kúpiť zvlášť.

Samotný chladiaci proces je nasledovný:
Nádoba vybraná z izolovanej komory pece po perióde úplnej reakcie pyrolýzy pre gumové výrobky (4,5 – 5,5 hodín v závislosti na technológii) je položená samonosným otáčavým žeriavom alebo jednokoľajovou dráhou na vhodnú plošinu, kde je jeden z jej výpustov pripojený flexibilnými termohadicami cez bránu k mokrej práčke.

 
Auxiliary Equipment for the Unit Pirotex. Equipment for Crucible Unloading. 

Tlakový vzduchovo-vodný prúd je vpustený do chladiacej sekcie a vzduch je pretlačený vysokotlakovým ventilátorom. V priebehu tohto procesu nádoba rýchlo putuje a odovzdáva teplo z uhlíkového rezídua studenému vzduchovo-vodnému prúdu. Tento chladiaci proces trvá približne 4 hodiny. Po tomto je možné nádobu otvoriť a vyložiť bez obavy o vznietenie uhlíkového rezídua pri kontakte s kyslíkom. Priemerná teplota uhlíkového rezídua je 60-85 stupňov Celzia.