Production

Pirotex Pirolysis Plant in Naberezhnye Chelny