Production

Dokumenty potrebné pre prevádzku mimo Ruska môžu byť odlišné a odporúčame vám prekonzultovať to s príslušnými regulačnými orgánmi, aby ste si boli istí.

Do pozornosti potenciálnym zákazníkom pre zariadenie na recykláciu gumovo technických výrobkov a plastov.

Zoznam potrebných krokov, ktoré je potrebné vykonať pre normálnu prevádzku podniku pre recykláciu gumovo technických výrobkov a plastov je orientačný.

Dokumenty uvedené na tejto stránke slúžia len na informačné účely a nie sú na predaj alebo predanie osobám, ktorí nie sú zákazníkmi Technokomplexu.

Analyses and Derived Products