Production

MRP-5 Technical Specifications:

Popis Množstvo
1. Palivo 5 m3 za deň
Benzin 20-30%
Nafta 50-60%
Mazut 30-10%

 

Popis Množstvo
2. Plynový kondenzát 7-8 m3 za deň
Benzin až do 70%
Nafta až do 20%
Mazut až do 10%
Spotreba paliva v peci 13-16 kg/h
Spotreba priemyselnej chladiacej vody 5 m3/h
Kapacita výkonu inštalovaných hnacích čerpadiel 4-7 kW
Príkon 2 kW
Celkové rozmery 4 х 4 х 3.5 metra
Hmotnosť hlavného zariadenia 2.7 ton

 

Popis Množstvo
3. Pyrolytické palivo (Syntetický olej) 5 m3 za deň
Benzin až do 30%
Diesel až do 50%
Kvapalný mazut až do 20%
Spotreba paliva v peci 13-16 kg/h
Spotreba priemyselnej chladiacej vody 5 m3/h
Kapacita výkonu inštalovaných hnacích čerpadiel 4-9 kW
Príkon 2 kW
Celkové rozmery 4 х 4 х 3.5 m
Hmotnosť hlavného zariadenia 2.7 tons