Production

Infrastructure and operation

Požadovaná infraštruktúra pre prevádzku MRP:
- pozemok na konkrétnom miest o veľkosti 25 m2 (umiestnenie pod prístreškom alebo na inom dobre vetranom mieste je takisto možné) - napájanie 380 W
 
Zásoba paliva a mazacieho oleja (Denné množstvo):
- Surový – 5-50 m3
- Nafta – 3-40 m3
- Benzín – 3-40 m3
- Vykurovací olej – 2-40 m3

Ďalšie požiadavky sú:
- čerpacia linka pre palivo a mazací olej na prepravu obchodných ropných produktov
- studňa priemyselnej vody
- 7-15 m3 nádrž chladiacej vody (alebo vodná chladiaca vež pre or teplotné dochladzovanie 92,8 kW/h)
- kontrolná miestnosť
- izolačné ventily, potrubia, atď.
- zemniace slučky.


Mini závod je možné inštalovať na otvorenej ploche, pod prístreškom alebo dobre vetranom mieste. Na chladenie je možné použiť tečúcu vodu, jazero, rieku alebo iný typ vody. Voda neprichádza do kontaktu s palivom alebo mazacím olejom a jej výstupná teplota je 30-50 stupňov Celzia.

Pre výrobu aditív pre vysoko oktánové palivá je potrebný miešací blok. Problém je tiež možné vyriešiť jednoduchým primiešaním aditíva cez pumpu. Ďalšia metóda pre výrobu oktánu na takomto zariadení nie je.

Zariadenie sa ľahko inštaluje a ak je to potrebné, je možné vyškoliť pracovníkov pre nakladací priestor zariadenia.

Pri vysokých teplotách horáky neprodukujú výfukové plyny. Zariadenie produkuje trochu hluku. Kompaktná modulárna konštrukcia sa ľahko používa.

Cenu zariadenia môžete nájsť v cenníku PIROTEX Tabuľka 7.