Production

Mini oljna refinerija (MOR) za predelovanje nafte, plinskega kondenzata, zmesi nafte in plina ter piroliznih produktov (sintetična nafta)

Základné princípy MRP sú:
- kvalita spracovaných olejových produktov
- bezpečnosť využitia v súlade so všetkými priemyselnými bezpečnostnými štandardami
- prevádzkový režim bez zlyhania
- jednoduchosť využitia

Možná kapacita MRP je 5,10,15 alebo 20 m3 za deň. Cena zariadenia nezahŕňa:
- Zásobník pre uskladnenie paliva a mazacieho oleja
- Hlavné potrubie medzi MRP-palivom a zásobníkom mazacieho oleja
- Izolačné ventily zásobníka pre uskladnenie paliva a mazacieho oleja a ďalšie zariadenia
- elektrické vedenie (380 W)
- zásobník pre chladiacu vodu
- hasiace prostriedky

Podmienky dodania -  EXW (zariadenie je zabalené v jednom 13-metrovom návese)
Čas výroby je 95 kalendárnych dní.